Boyun (gıdık) liposuction işlemi nasıl gerçekleştirilmektedir?

Boyun gıdık liposuction işlemi sadece lokal anestezi ya da sedasyon anestezisi altında gerçekleştirilebilir. Lazer liposuction uygulamalarında maksimum konfor adına, sedasyon anestezisini daha güvenli ve daha konforlu bir deneyim olarak önermekteyiz. Öncelikle deriye lokal anestezi solüsyonu uygulanır, daha sonra kulak arkasına çok küçük (1/2 cm.den daha küçük) bir kesik açılır. Subkutan(derialtı) yağ tabakasını yeniden şekillendirmek, fazla yağı uzaklaştırmak ve derinin 40°C’ye ısınmasını sağlamak (lazer liposuction uygulamalarında) amacıyla 2.5-3.0 mm boyutlarındaki kanüller deri altından yavaşça ve yumuşak girişlerle yerleştirilmektedir. Bu işlem boyunun özellikle önden daha küçük ve daha sıkı görünmesini sağlar. Bu işlem aynı zamanda deri elastisitesi iyi olan genç kadınlarda cerrahi boyun germe işlemine kıyasla daha iyi bir seçenek olabilmektedir.