Yanık Tedavisi Hakkında

Her türlü kaza, beklenmedik olaylar karşısında vücudumuzda oluşabilecek yanıkların tedavisi özel uzmanlık alanıdır. Yanıklar tipine göre vereceği deri ve doku hasarları için çeşitli derecelendirmeler yapılsa da yanıkların çoğu zamanla geçen veya kalıcı olarak çeşitli izler, deformasyonlar bırakabilir. Bu nedenle yanık tedavileri tıbbi açıdan hem cerrahi hem de estetik cerrahi bakımından oldukça önemli uygulama alanlarıdır. Bu konuda uzman tedavi merkezleri yanıkların bırakacağı arazlar bakımından kesin sonuç alan veya bu arazları asgariye indiren önemli tıp merkezleridir. Yanık Tedavisi kendi has tedavi usulleri, kuralları olan bir bilim dalıdır.


Yanık Tedavi Merkezi

Yanık Tedavisi için oldukça donanımlı merkezlere ihtiyaç vardır. Bünyemizdeki yanık tedavi ünitemizde yıllarca tedavi bekleyen hastalardan yeni yanık vakalarına kadar tedavi imkanı sunmaktayız. En son tıp teknolojisiyle donatılan merkezimizde yanıklara mikro boyutta uygulamalar yaparak temiz yanmamış dokuya kadar yanık bölgenin kaldırılması ve ardından uzman estetik cerrahlarımızın bir dizi uygulamaları ile bölgenin eski ve canlı haline kavuşması için tüm imkanlarımızı kullanmaktayız. Ölü deri tabaka ve dokuların temizlenmesi ile kendini yenileyebilecek durumdaki yara ve yanıklar için bu sürecin beklenmesi veya yenileyemeyecek durumdaki vakalar için kendi derisi ile kaplanmadan diğer estetik cerrahi işlemlerine kadar uzanan sürecin tamamlanması merkezimizde yanıklar için uygulayabildiğimiz tedavi imkanlarıdır.


Yanık Tedavi ve Estetik Cerrahi

Yanık Tedavisi için birçok müdahale türü fiziksel veya cerrahi olarak vakanın derecesi ve kendine has durumu ile mümkün olmaktadır. Yanık bölgenin şekil olarak eski haline dönmesi veya izlerin kalıcılığının mümkün olabilen en üst noktaya dek yok edilmesi estetik cerrahi müdahalelerini bazen zorunlu kılmaktadır. Özellikle yanığın derecesi bu noktada belirleyici olmaktadır. Buradaki müdahale hem onarma amaçlı olmaktadır, çünkü yanıklar muhtemelen bölgenin fiziksel işlevini engellemekte ya da zorlamaktadır. Bunun dışında diğer müdahale hedefi haliyle estetik olarak eski veya temel haline döndürme olarak belirlenmektedir. Plastik cerrahi, estetik cerrahi veya rekonstrüktif cerrahi gibi birçok tanımlama ile altını doldurabileceğiniz bu cerrahi müdahaleler merkezimizde nihai hedefi vakanın eski yaşantısına devam edebilmesi olarak başarıyla uygulanmaktadır.