İçe çökük meme ucu (inverted nipple) onarımı, klinikte lokal anestezi altında gerçekleştirilen acısız bir uygulamadır ve memelerin genel görünümüne harika bir  katkı sağlayabilmektedir.


Pek çok kadın İçe çökük meme ucunun düzeltilebileceğinden bile haberdar değildir. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çok sayıda uygulama ile bu sorunu yaşayan pek çok hastada ameliyat sonrası harika sonuçlar elde ettik (belki konsültasyon sonrası bu deneyimler hakkında konuşmak isteyebilirsiniz). İçe çökük meme ucu onarımı için lütfen okumaya devam edin.


İçe çökük meme ucu (inverted nipple) neden olur?

Kısalmış veya yaralanmış süt kanaları temel nedenleri arasındadır. Süt kanalları meme ucuna meme altındaki dokuları bağlar. Çok kısa olması durumunda, bu kanallar memeyi içe doğru çekerek “inverted” görünüme neden olurlar. Meme  uçlarında farklı derecelerde inversion (içe çökme) vardır. Bazıları çok ciddidir ve hemen geri un-invert (geri çıkmış) olamazlar. Bazıları orta derecelidir ve kolayca geri çıkabilirler. Inversion derecesi onarım işleminin karmaşıklığını belirlemektedir, bu yüzden Doç.Dr. Hakan Kerem ile konsültasyon muayenesi oldukça önemlidir.


İçe çökük meme ucu tamir edilebilir mi?

Evet, İçe çökük meme ucu genellikle lokal anestezi altında klinikte gerçekleştirilen hassas bir uygulama ile düzeltilebilir. İşlem, meme ucunu çıkarmak amacıyla kısa süt kanallarının gevşetilmesi veya çok kısa ya da yaralanmış olan bir kısım süt kanalının kesilmesini gerektirir. Birçok durumda kanalların gevşetilmesi yeterli olur kesilmeye ihtiyaç kalmaz, yani kesilme sadece çok ciddi boyutlarda gereklidir. İşlem bir taraf için yaklaşık 45 dakika, iki taraf için ise 90 dakika sürmektedir. Ertesi gün normal yaşantınıza geri dönebilirsiniz ve oldukça acısız bir iyileşme süreci yaşarsınız.


İçe çökük meme ucu onarımı bir yara izi bırakır mı?

Evet, renkli meme başı içine ve meme ucu sınırına gizli çok küçük bir yara izi kalmaktadır. Çoğu durumda, bu yara birkaç ay içinde neredeyse görünmez hale gelecek şekilde iyileşir.


Meme uçları ameliyattan sonra tekrar içe çökebilirler mi?

Meme uçları bazen ameliyat sonrasında geri çekilebilir. Bu birkaç hafta, ay ya da yıl sonra gerçekleşebilmektedir ve çoğunlukla hamilelik ve emzirmeyle bağlantılıdır. Hamilelik bazen onarım işlemini zayıflatıp tekrar içe çökmeye neden olabilir. İçe çökük meme ucu ameliyatı oldukça yüksek bir başarı oranına sahiptir.


Ameliyattan sonra emzirebilir miyim?

Bu yapılacak ameliyatın durumuna göre değişir. Doç.Dr. Hakan Kerem içe çökmüş süt kanallarını tekrar düzeltebilirse emzirme şansınız vardır (unutmayın ki meme ameliyatı olsun ya da olmasın, kadınların sadece %%50’si emzirebilmektedir).  Ancak eğer cerrahınız süt kanallarınızın bir kısmını veya hepsini kesmek zorunda kalırsa, ameliyattan sonra muhtemelen emziremezsiniz (ters olan meme ucu onarılmadığı sürece). Bu önceden doktorunuzla konuşmanız gereken bir durumdur ve elbette ki kanalların kesilmesi gerektiği durumlarda bu işlemi yaptırıp yaptırmamaktaki son karar sizindir.